Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації Сумської області

Документи

Розпорядження про затвердження мережi та порядку фiнансування закладiв освiти Буринського району на 2019 -2020 навчальний piк

Розпорядження про внесення змiн до розпорядя(ення голови Буринськоi районHoi державноi адмiнiстрацii вiд 06.09.2019 Nь 171_од

Розпорядження про внесення змiн до розпоряджецня голови БуринськоI районноi державноi адмiнiстрацii вiд 08.08.2018 Ng 375-ОД

Положення про відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації Сумської області

Про булінг

Територія обслуговування

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців

Наказ про порядок зарахування учнів

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у Буринському районі

Програма "Освіта Буринщини 2019-2021"

Додатки до програми "Освіта Буринщини 2019-2021"

Сертифікація педагогічних працівників

Регламент відділу Буринської районної державної адміністрації

Наказ про затвердження інструкції з діловодства